Nöroekonomiye İlişkin

İktisat modellemelerine basitlik ve işlerlik sağlanması için iktisatçılar özellikle ana akım iktisatçıları tarafından iktisat biliminde bazı kavram ve varsayımlar geliştirilmiştir. Bu varsayımlardan en başta geleni, birey ya da kuruluş şeklinde ekonomide varlık gösteren ekonomik birimler; tüketiciler için fayda üreticiler için kâr maksimizasyonu amaçlayan, risk ve dalgalanmaları göz önünde bulundurup buna göre bir ekonomik davranış belirleyen ve dolayısıyla rasyonel davranması beklenen karar alıcılardır.

Continue reading “Nöroekonomiye İlişkin”

Püritenizm

Kalvinizmin İngiltere’de gelişen bir kolu olan püritenlik, çalışmanın hem bu dünya için hem de öbür dünya için gerekli ve kutsal olduğunu kabul edip kendini “saflığı arama” olarak tanımlar.

Continue reading “Püritenizm”

John Calvin ve Kalvinizm

Martin Luther’in fikirlerini benimsediği için Paristen ayrılmak zorunda kalan reformcu din adamı Jean Calvin’in (1509-1563) din anlayışı ile inanç çizgisi çerçevesinde ortaya çıkan ve Protestanlığın ikinci ekolü olan Kalvinizm, Hristiyanlığın başlangıçtaki haline, özüne dönmesi gerektiğini savunur.

Continue reading “John Calvin ve Kalvinizm”

Tarımsal Sistemin Aracı Sorunu

Türkiye’de de son dönemde patates, soğan fiyatlarında fahiş bir artışın yaşanması gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları ve bunun sebeplerini tekrar gündeme getirdi. Ülkemizde gıda mamullerinde dönem dönem fiyat artışı görülmekte ve enflasyondaki artışın sebebini genelde bu kalem oluşturmaktadır. Peki ya geçmişten bugüne tarım kültürüne sahip olan, verimli tarım arazileri bulunan Türkiye’nin başı neden gıda fiyatlarıyla dertte?

Continue reading “Tarımsal Sistemin Aracı Sorunu”

Sir Isaac Newton, Tarihteki İlk Hisse Senedi Balonunda Nasıl Battı?

”Gök cisimlerinin hareketlerini hesaplayabiliyorum ama insanların deliliğini hesaplayamıyorum.”

Newton’un bu sözü söylemesinin sebebi söylentilere kulak verip büyük bir balonda, büyük paralar kaybetmesinden ileri geliyordu. Kendi ifadesinde ”halkın deliliği” demiş olsa da kendisi de o kitleye dahildi. Bu sözün, Benjamin Graham’ın ”Akıllı Yatırımcı” isimli kitabında Newton tarafından söylendiği rivayet edilir. İfade gerçekten Newton’a aitse, anlaşılan o da bu hatasından epey pişman olmuştu. Peki tarihteki ilk hisse senedi balonu neydi ve nasıl oldu da patladı?

Continue reading “Sir Isaac Newton, Tarihteki İlk Hisse Senedi Balonunda Nasıl Battı?”

Su Hayattır, Hayat Çok Pahalı Olacak!

Su, insan yaşamı için oksijenden sonra en önemli ikinci gereksinimdir. Kanın%83’ü, kemiklerin %22’si, beynin ve kasların %75’i sudur.
Su, temel enerji kaynağıdır ve vücudun her hücresinde elektriksel ve manyetik enerji üreterek bize yaşam gücü sağlar. 

Continue reading “Su Hayattır, Hayat Çok Pahalı Olacak!”

Kit Personelinin Hukuki Durumu

Thomas Hobbes’un  Leviathan’a, yani karşısına her çıkanı yutan deniz canavarına benzettiği devletler; çeşitli sosyal ve mali sebeplerden dolayı ekonomiye müdahale ederler. Bu müdahaleyi çoğunlukla para ve maliye politikalarıyla yapan devlet bazen de bizzat kendisi piyasaya müdahil olur.

Continue reading “Kit Personelinin Hukuki Durumu”

GÖZÜMÜZ GİBİ

o gözler ki vahşidir
yangın kızıllıklarıyla korkunç
kanlı bir sevdayı çoğullaştırır
karanlık kirpikleri
göz değildirler
bir namludan fırlamış
mermi çekirdekleri
o gözler ki
çakmaktaki alev
zehirli hançerlerdeki uç
yakut bir avize gibi yalnızlığımızda dururlar
nereye gitsek gelir bizi bulurlar
gelir bizi bulurlar
bulurlar

Attila İlhan

Continue reading “GÖZÜMÜZ GİBİ”

REFORM MU, DEVİNİM Mİ?

Reform kelimesini etimolojik olarak incelediğimizde köken olarak Fransız Diline ait ve orijinalinin de “réforme” olduğu bilgisine ulaşıyoruz. Réforme kelimesi; biçim, şekil, görünüm anlamındaki “formé” ile yeniden yapma, tekrarlama manasındaki ré ekinin birleşimiyle bir bütün haline geliyor.

Böylece kelime yeniden şekil ve biçim verme anlamına bürünüyor. Ancak bizim genel olarak kullandığımız reform kavramı daha özellikli bir yapıya sahip. Çünkü biz reformu öncekine zarar vermeden, eskiyi çalışır hale getirme manasında kullanıyoruz.

Continue reading “REFORM MU, DEVİNİM Mİ?”