RESMÎ GAZETE DERLEMELERİ 13. SAYI

14 EKİM 2019 TARİHLERİ İLE 28 EKİM 2019 TARİHLERİ ARASINDA T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN VE EKONOMİ HABERİ NİTELİĞİNDEKİ HUKUKİ GELİŞMELER

Okumaya devam et “RESMÎ GAZETE DERLEMELERİ 13. SAYI”